TOSYALI ONLINE

Türkiye’nin global demir çelik lideri Tosyalı Holding, CAMP HILL, PA global endüstri şirketi Harsco Corporation (NYSE: HSC) ile önemli bir işbirliğine imza atmış olup, Osmaniye’de bulunan Tosçelik tesislerinde metal geri kazanım hizmetleri ve cüruf satışı için yeni bir ortak girişim kurmuştur.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Tosçelik tesisinin içerisinde 7700m²’lik alana kurulan Tosyalı Harsco Geri Kazanım Teknolojileri A. Ş.’nin başarısı ile ülkemizin başka bölgelerinde de cüruf bertaraf tesislerinin sayılarının artırılması hedeflenmiştir.

Bu tesis sayesinde yıllık 1.2 milyon ton cüruf atığının ekonomiye kazandırılacak olması, hem metal geri kazanım hem de yol yapımı, çimento üretimi ve gübre üretimi gibi sektörlere hammadde olacak agrega kullanımıyla cüruf depolama alanı ihtiyacı minimize edilecektir.

Harsco Environmental Hakkında

Harsco, faaliyet hayatına 1850’li yıllarda, çelik üreticilerine cüruf bertaraf hizmeti sunarak başlamıştır. İlerleyen zamanlarda faaliyetlerini, hammadde ve ürün yönetiminde verimlilik kazandıran çözümler sunmak amacıyla yerinde lojistik-hizmet ağı ile genişletmiştir. Harsco, bugün müşterilerine yaklaşık 12.000 çalışanıyla sektöründe benzersiz olan lojistik ve çevresel çözümler sunmaktadır.

Harsco Environmental, daha temiz ve daha verimli metal üretimi için teknoloji ortağı olarak müşterilerine hizmet vermekte ve üretim atık yığınlarını yararlı ticari kullanıma dönüştürmek için etkili çözümler sunmaktadır. New York Borsası’nda işlem gören Harsco'nun operasyonları 30'dan fazla ülkede, yaklaşık 140 müşteriyi kapsamaktadır.