TOSYALI ONLINE

Metallerin veya metal içeren cevherlerin eritildiklerinde oluşan ve metalden daha hafif oksitler ve silikatlar kompleksi olan ve yoğunluk farkı nedeni ile yüzeyde biriken bir yan üründür.

Çelik üretiminde ocaklarda metal eriyiğinin rafinasyonu ve oksitlenmesi esnasında yoğunluğunun çelikten daha az olması sebebi ile çeliğin üzerinde oluşur ve 1300 C veya yüksek sıcaklıklarda ocaktan alınır.

Demir Cürufu Kullanım Alanları