TOSYALI ONLINE

MİSYONUMUZ


Harsco Corporation ve bağlı işletmeleri, iş sistemini ve değerlerini temsilciler, yükleniciler, danışmanlar, distribütörler, tedarikçiler ve satıcılar kısacası tüm "İş Ortakları" ile birlikte yönetmeye ve desteklemeye kararlıdır.

HARSCO, tüm İş Ortaklarının Mesleki Ahlak Kurallarımızdaki ilkeleri uygulamasını ve bu Politika ile tutarlı bir şekilde hareket etmesini bekler ve onları bu yönde teşvik eder.

VİZYONUMUZ


Politikamız, Mesleki Ahlak Kuralları'na dayanmakta ve tüm İş Ortaklarımız için geçerli olan davranış kurallarını ve etik standartlarını tanımlamaktadır. HARSCO, İş Ortaklarının, farkındalığını arttırmak ve iyi iş deneyimlerinin yaşanmasını sağlamak için çalışanlarını, Politika’daki ilkeler dogrultusunda eğitir.