TOSYALI ONLINE

Geri Dönüşüm

Cüruflar pirometalürjik proseslerde çok büyük miktarlarda üretilirler ve uygun şekilde geri dönüştürülmedikleri ve kullanılmadıkları durumda büyük oranda atık kaynağıdır. Endüstrileşmenin artmasıyla birlikte metalürjik cüruflar için düzenli depolama sahaları gerekmekte ve bertaraf maliyetleri artmaktadır. Atık malzemelerle dolan sahalar hava, toprak ve su kirliliği yaratan kirlilik kaynağı olmuşlardır. Bunlar da insan sağlığını ve bitki büyümesini etkilemektedir.Cüruf geri dönüşüm çabalarının hedefi hem çevresel hem de ekonomiktir. Tekrardan işlenen cüruf gerekli diğer çoğu maliyetli malzemelerle yer değiştirebilir. Cürufu geri dönüştürmek atığı, bertaraf maliyetini, enerji kullanımını azaltmaktadır ve fırın ömrünü uzatmaktadır.Cüruftan metal elde edilmesine yönelik kurulan geri dönüşüm tesislerinde cüruf kırma–eleme-öğütme ve manyetik seperasyona tabii tutulur. Metal kazanımı gerçekleşen cüruf kullanım yerine göre kırılır, öğütülür ve boyutlandırılır.

Cüruftan Yapılmış Parke Taşları

Beton kilit taşları; çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda karıştırılması ve beton parke makinesi vasıtasıyla üretilen, başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun hidratasyonu nedeniyle katılaşıp sertleşen bir yapı malzemesidir. Cüruf agregaları, beton yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırmataş gibi taneli malzemelerdir. Beton hacminin yaklaşık % 75’i agrega tarafından oluşturulmaktadır.

Cüruftan Yapılmış Beton Bloklar

Beton blokların yapımında kullanılan asıl materyal çimentodur. Çimentoya su, kum ve çakıl karıştırılır. Beton blok yapımında kum ve çakıl yerine cüruf da kullanılabilir. Bu durumda ortaya çıkan bloklara cüruf bloğu adı verilir. Tipik bir beton bloğun ortalama ağırlığı 17.2 – 19.5 kg arasındayken cüruf bloğunun ağırlığı 11.8 – 15.0 kg arasında olmaktadır.

Liman Beton Blok ve Tetrapod Yapımı

Beton blokların hazırlanmasında homojen olarak cüruf malzemesi karıştırılır ve kaplama blokları formlara dökülerek üretim sağlanır.Demirçelik cürufları,aşırı deniz dalgalarına karşı sahildeki setleri korumak için sahil dalgakıran (tetrapod) yapımında kullanılabilmektedir.

Demiryolu Balastı

Balast malzemesi traverslerin içine karıştırılan kırılmış taş tabakasından oluşmaktadır. Balast malzemesi demiryolunda dingillerden gelen yükün ve sarsıntının platform üzerinde daha füzgün dağılmasını sağlar ve yola esneklik kazandırır, yolun bakım ömrünü uzatır. Ayrıca planform üzerinde bitkilerin oluşmasına engel olur. Yapılan çalışmalarda çelikhane cüruflarının tane yapısının standart değerlere uygun olduğu tespit edilmiştir.

Asfalt Üretimi

Steelphalt, asphalt tesisi yakın çevresinde bulunan demir çelik tesislerinden çelik üretiminden çıkan cürufu alarak asfalt üretimini gerçekleştirmektedir. Asfalt üretiminde %98 cüruf kullanımı uygulayarak son derece dayanıklı, karayolları ve belediyelerin kriterlerini karşılayan yollar yapmaktadır.

Yol Dolgu ve Altyapı

EAO ve pota cüruflarının dolgu malzemesi olarak direkt kullanımı bu tür endüstriyel çıktıların değerlendirilmesinde ilk akla gelebilecek yöntemdir.

Çimento Sanayii

Metal içeriği arındırılmış cüruf, öğütülerek çimento katkı maddesi olarak kullanılır.Metal içeriği arındırılmış cüruf, boyutlandırılarak çimento fabrikalarına demir cevheri muadili olarak kullanılır.

Gübre

Günümüzde çelikhane cürufları içerdikleri Fe ve bitkiler için faydalı elementler ile gübre olarak kullanılmaktadır. İçeriğinde bulunan fosfor ve diğer mineraller cürufun tarım amaçlı kullanımına ve topraktaki minerallerin serbest kalmasına olanak tanımaktadır.Süs bitkisi üreticiliğinde; gübre takviyesi yapıldığında, tutma kapasitesi sayesinde bitki için verilen gübreyi bünyesinde tutar.